در حال نمایش 8 نتیجه

پودر کریستال

قابل استفاده در اجرای نمای براق بر روی کلیه سطوح سخت در حجم 30 میلی لیتر بدون طیف رنگی در دو سایز ریز و درشت بسته بندی در قوطی پت

اکلیلی زری

ساخت انواع رنگ ها جهت ایجاد نمای فوق درخشنده قابل اختلاط با انواع مواد از جمله وارنیش‌ها، پارافین‌ها، رزین‌ها 30 میلی لیتر 20 رنگ قوطی پت سازگار با محیط زیست

پودر زری هفت رنگ

ساخت انواع رنگ‌ها جهت ایجاد نمای ابلق فوق درخشنده ترکیب با انواع رزین، وارنیش و پارافین 30 میلی لیتر 4 رنگ قوطی پت

پودر هفت رنگ کروم

ساخت انواع رنگها جهت ایجاد نمای هفت رنگِ براق و قابل اختلاط با انواع مواد از جمله وارنیش‌ها، پارافین‌ها، رزین‌ها 30 میلی لیتر 5 رنگ قوطی پت سازگار با محیط زیست

پودری پیگمنت

جهت استفاده در ساخت رنگ‌ها و  رنگ دهی پوششی در ترکیب با سایر مواد در حجم 30 میلی لیتر در 7 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت سازگار با محیط زیست

پودری صدفی

ساخت انواع رنگ‌ها جهت ایجاد نمای براق و صدفی قابل اختلاط با انواع مواد از جمله وارنیش‌ها، پارافین‌ها، رزین‌ها 30 میلی لیتر 20رنگ قوطی پت سازگار با محیط زیست

پودری فلزی

ساخت انواع رنگ‌ها جهت ایجاد نمای فلزی و براق 30 میلی لیتر 4 رنگ قوطی پت سازگار با محیط زیست

پودری فلورسنت

ترکیب با عموم مواد جهت رنگ دهی و قابل اختلاط با انواع مواد از جمله وارنیش‌ها، پارافین‌ها، رزین‌ها 30 میلی لیتر 7 رنگ بازتابش فوق العاده قوطی پت سازگار با محیط زیست