در حال نمایش 8 نتیجه

آنتی کویین

جهت استفاده در باستانی کردن، آنتیک کردن نقوش و تابلوهای برجسته، پتینه کاری(کالرواش)، ایجاد طرح چوب، تکنیک؜های نما چرم در حجم 125 میلی لیتر در 6 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

اسپری میکس مدیا

قابل استفاده در تکینک لندنی؜ کاری، تکنیک؜های مختلف رزین اپوکسی، رنگ کردن پارچه، چرم و چوب در حجم 60 میل لیتر در 18 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه تینر فوری

پودر کهنه کاری

جهت استفاده در تکنیک‌های پتینه، آبکاری دستی و کهنه کردن سطوح در حجم 125 میلی لیتر در 10 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست  

سیلیکون افکت

جهت استفاده در تکنیک‌های آبستره (فلوید پینتینگ) و انتزاعی برای ایجاد سطح توری و سلولی در حجم 36 میلی لیتر بسته بندی در قوطی پت  

شاپان

جهت استفاده در تکنیک های پتینه و کهنه کاری در حجم 125 و 250 میلی لیتر در دو رنگ بسته بندی قوطی پت پایه نفت

کریستال کلیر

برای برجسته سازی و ایجاد خطوط شفاف و براق روی لبه های کار یا خطوط خاص در حجم 20 میلی لیتر فاقد طیف رنگی بسته بندی تیوب پایه آب و دوستدار محیط زیست

مایع مطلاکاری (ورق طلا مایع)

جهت استفاده در تزیین طلایی کارهای هنری و ایجاد افکت‌ طلایی در حجم 55 و 125 میلی لیتر در 6 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

مدیوم ترک شیشه

ایجاد ترک شفاف و بیرنگ روی سطح 120 میلی لیتر بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست