افکت ها (9)

رنگ سرامیک (2)

چسب ها (7)

خمیر ها (4)

رنگ اکریلیک (11)

دورگیر ها (3)

رنگ ویترای (3)

پودر چندکاره (8)

حلال ها (4)

رنگ پارچه (7)

رزین اپوکسی و ملزومات (6)

وارنیش ها (8)

پک های ویژه فروشگاهی

اوپک پاستلی

قابل استفاده در نقاشی پارچه، اجرا با استنسیل و انواع چاپ روی پارچه در حجم 55 میلی لیتر در 12 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

رنگ پارچه اوپک

قابل استفاده در نقاشی پارچه و تکنیک‌های متنوعی از قبیل اجرا با استنسیل و انواع چاپ روی پارچه 30 و 55 میلی لیتر 24 رنگ قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

رنگ پارچه ترنسپرنت

اجرای تکنیک آبرنگی در نقاشی پارچه، چاپ پارچه 55 میلی لیتر 19 رنگ قوطی پت شفاف پایه آب و دوستدار محیط زیست

رنگ پارچه ترنسپرنت فلورسنت

جهت استفاده در نقاشی پارچه، اجرا با استنسیل و انواع چاپ روی پارچه در حجم 55 میلی لیتر در 6 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

رنگ پارچه شیمر اوپک

جهت استفاده در نقاشی پارچه و تکنیک‌های متنوعی از قبیل اجرا با استنسیل، انواع چاپ روی پارچه و تکنیک‌های جواهری در حجم 55 میلی لیتر در 9 رنگ بسته بندی قوطی پت پایه آب و دوستدار محیط زیست

ست و پک رنگ پارچه

قابل استفاده بر روی انواع پارچه و منسوجات در دو پک شفاف و اوپک(مات) 6 قوطی 30 میلی لیتر بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

مدیوم های پارچه

قابل استفاده بر روی انواع پارچه در حجم 55 میلی لیتر در 8 نوع مختلف بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست