افکت ها (8)

رنگ سرامیک (2)

چسب ها (7)

خمیر ها (4)

رنگ ویترای (3)

پودر چندکاره (8)

حلال ها (5)

رنگ پارچه (7)

رزین اپوکسی و ملزومات (6)

وارنیش ها (4)

پک های ویژه فروشگاهی

اوپک پاستلی

قابل استفاده در نقاشی پارچه، اجرا با استنسیل و انواع چاپ روی پارچه در حجم 55 میلی لیتر در 12 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

رنگ پارچه اوپک

قابل استفاده در نقاشی پارچه و تکنیک‌های متنوعی از قبیل اجرا با استنسیل و انواع چاپ روی پارچه 30 و 55 میلی لیتر 24 رنگ قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

رنگ پارچه ترنسپرنت

اجرای تکنیک آبرنگی در نقاشی پارچه، چاپ پارچه 55 میلی لیتر 19 رنگ قوطی پت شفاف پایه آب و دوستدار محیط زیست

رنگ پارچه ترنسپرنت فلورسنت

جهت استفاده در نقاشی پارچه، اجرا با استنسیل و انواع چاپ روی پارچه در حجم 55 میلی لیتر در 6 طیف رنگی بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

رنگ پارچه شیمر اوپک

جهت استفاده در نقاشی پارچه و تکنیک‌های متنوعی از قبیل اجرا با استنسیل، انواع چاپ روی پارچه و تکنیک‌های جواهری در حجم 55 میلی لیتر در 9 رنگ بسته بندی قوطی پت پایه آب و دوستدار محیط زیست

ست و پک رنگ پارچه

قابل استفاده بر روی انواع پارچه و منسوجات در دو پک شفاف و اوپک(مات) 6 قوطی 30 میلی لیتر بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست

مدیوم های پارچه

قابل استفاده بر روی انواع پارچه در حجم 55 میلی لیتر در 8 نوع مختلف بسته بندی در قوطی پت پایه آب و سازگار با محیط زیست